• קיבוץ רשפים
  • 050-9793508
  • yaniv@harel-k.co.il
ניווט למטבחי הראל